Advokátní kancelář

VÁŠ PARTNER nejen pro PRACOVNÍ A OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo

Ochraňte své podnikání

Smlouva o dílo, smlouva o obchodní spolupráci, manažerská smlouva. Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost. Obchodní rejstřík.
 

Pracovní právo

Znejte svá pracovní práva

Povinnosti zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů. Vnitropodnikové předpisy. Kolektivní smlouva.
 

Rodinné právo

Vztahy mezi rodinnými příslušníky

Výživné na děti. Přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení. Rozvod manželství.
 

Správní právo

Kontakt s úřady

Odvolání. Správní žaloba. Katastr nemovitostí.